Obsesif-Kompulsif Envanteri-Revize (OKE-R)
Vancouver Obsesif Kompulsif Anketi

             

Aşağıdaki ifadeler pek çok insanın gündelik hayatında varolan yaşantılara değinmektedir.
Aşağıdaki ölçeği kullanarak, SON BİR AY İÇİNDE bu yaşantıların sizi ne derece strese soktuğunu veya size sıkıntı verdiğini en iyi tarif eden rakamı ifadelerin başındaki boşluğa yazınız.

Puanlama Yönergesi:

0: Hiçbir şekilde

1: Biraz

2: Orta derecede

3: Çok fazla

4: Aşırı derecede

___1. O kadar çok şey biriktirdim ki artık onlarla baş edemiyorum.
___ 2. Bir şeyleri gerektiğinden daha sık kontrol ederim.
___ 3.Eşyalar tam olarak düzenli olmadığında sinirim bozulur.
___ 4. Bir şeyleri yaparken kendimi saymak zorunda hissederim.
___ 5. Bir nesneye yabancılar veya bazı insanlar tarafından dokunulduğunu biliyorsam, o nesneye dokunmak bana zor gelir.
___ 6. Kendi düşüncelerimi kontrol etmek bana zor gelir.
___ 7. İhtiyacım olmayan şeyleri biriktiririm.
___ 8. Kapıları, pencereleri, çekmeceleri ve buna benzer şeyleri tekrar tekrar kontrol ederim.
___ 9. Diğer insanlar bir şeylerin yerini benim düzenlediğim şeklin dışında değiştirirse sinirim bozulur.
___ 10. Kendimi belirli sayıları tekrar etmek zorunda hissederim.
___ 11. Bazen sadece kirlendiğimi hissettiğim için yıkanmak veya temizlenmek zorunda kalırım.
___ 12. İstemediğim halde aklıma gelen hoş olmayan düşünceler beni endişelendir.
___ 13. İleride ihtiyaç duyabileceğim korkusuyla bir şeyleri atmaktan kaçınırım.
___ 14. Gaz ve su musluklarını ve elektrik düğmelerini kapattıktan sonra tekrar tekrar kontrol ederim.
___ 15. Bir şeylerin yerinin belirli bir sıraya göre düzenlenmesine gereksinim duyarım.
___ 16. İyi ve kötü sayılar olduğu hissini taşırım.
___ 17. Ellerimi gereğinden daha sık ve daha uzun yıkarım.
___ 18. Sıklıkla çirkin düşüncelere kapılırım ve onlardan kurtulmakta güçlük çekerim.

Değerlendirme Anahtarı:

 

Temizlik: 5. Madde + 11. Madde + 17. Madde
Obsesyon: 6. Madde + 12. Madde + 18. Madde
İstifleme: 1. Madde + 7. Madde + 13. Madde
Sıralama: 3. Madde + 9. Madde + 15. Madde
Kontrol Etme: 2. Madde + 8. Madde + 14. Madde
Sayma (Nötralizasyon): 4. Madde + 10. Madde + 16. Madde