TESTLER

Bu alanda yer alan testlerin Türkçe'ye uyarlanması ben ve çalışma arkadaşlarımca yapılmış olup, çalışmalarınızda kaynak göstererek ya da uygulamalarınızda kullanabilirsiniz.

(Başka bir yerde izinsiz yayınlanamazlar).

 

 

Aydin A, Boysan M, Kalafat T, Selvi Y, Beşiroğlu L, Kagan M. Validation of the Turkish Version of the Obsessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-R) in Clinical and Non-Clinical Samples. Noro Psikiyatr Ars. 2014. 

Boysan M, Güleç M, Beşiroğlu L, Kalafat T. Uykusuzluk Şiddeti İndeksi’nin Türk örneklemindeki psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Derg 2010; 11:248-252.

Beşiroğlu L, Yücel Ağargün M, Boysan M, Eryonucu B, Güleç M, Selvi Y. The assessment of obsessive-compulsive symptoms: the reliability and validity of the Padua inventory in a Turkish population. Turk Psikiyatri Derg. 2005.

 

  • Beyaz Ayı Düşünce Supresyon Ölçeği

 

 

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri Ölçeği-Kendini Değerlendirme (TSSBÖ-KD) Türkçe Formunun psikometrik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi; 2012;13(2):125-130

 

Ağargün MY, Beşiroğlu L, Kemal KU, Kara H, Akil Ozer O. The reliability and validity of the White Bear Suppression Inventory. Turk Psikiyatri Derg. 2004

Ağargün MY, Beşiroğlu L, Kıran ÜK, Özer ÖA, Kara H. The psychometric properties of the COPE inventory in Turkish sample: a preliminary research. Anatolian Journal of Psychiatry 2005.

Boysan M, Beşiroğlu L, Çetinkaya N, Atlı A, Aydın A. the validity and reliability of the turkish version of the Obsessive Beliefs Questionnaire-44 (OBQ-44) Archives of Neuropsychiatry 2010; 47(3): 216-22. (SCI-EXP)

 Ak Emine, Akkoyunlu Serkan, Alkın Tunç, Altındag Abdurrahman, Arısoy Özden, Besiroglu Lütfullah, Aslan Yaprak Ç, Asık Ahmet Hakkı, Atlı Abdullah, Aydın Erkan, Aydın Sengül, Berk Sule Sirin, Boysan Murat, Boztas Hamid, Çeçen Hülya, Çelikel Feryal Çam, Çiçek Erdinç, Erbay Lale Gönendir, Güleç Mustafa, Güler Aysegül Selcen, Güler Özkan, Günes Gizem, Karadag Filiz, Kartalcı Sükrü, Kırkan Tülay Satı, Leckman James F, Orhan Fatma Özlem, Taycan Serap Erdogan, Tabo Abdülkadir, Tapancı Zafer, Tiryaki Ahmet, Türkçapar Hakan, Tüzer Verda, Uguz Faruk, Yazgan Yankı (2013). Boyutsal Yale- Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçegi'nin Türkçe Formunun Psikometrik Özellikleri. 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (Sözel bildiri)