Aşağıda insanların travmatik bir olayla karşılaştıktan sonra yaşadıkları bazı problemlerin bir listesi verilmiştir. Aşağıda sıralanan belirtileri hangi sıklıkta yaşadığınızı 0-3 arasında bir rakamı işaretleyerek puanlayınız:

 

(0): Hiç

(1): Nadiren (Örneğin, haftada bir veya daha az)

(2): Bir dereceye kadar (Örneğin, haftada 2 den 4 defaya kadar)

(3): Hemen her zaman (Örneğin, haftada 5 veya daha fazla)

Travma Sonrası Belirti Ölçeği (TSBÖ)

1.Travmatik olay hakkında tam da istemediğiniz zamanlarda aklınıza gelen üzüntü verici düşünceler veya görüntüler yaşama

2.Travmatik olay hakkında kötü rüyalar veya kâbuslar görme

3.Travmatik olayı yeniden yaşama (olay tekrar yaşanıyormuş gibi davranma)

4.Travmatik olay aklınıza geldiğinde kendinizi duygusal olarak üzgün hissetme

5.Travmatik olayı tekrar hatırlandığınız zaman fiziksel tepkiler verme (terleme, kalp atışlarında artış)

6.Travmatik olay hakkında düşünmemeye veya konuşmamaya çalışma

7.Travmatik olayı size hatırlatan etkinliklerden veya insanlardan kaçınmaya çalışma

8.Travmatik olaya ilişkin önemli bir bölümü hatırlayamama

9.Sizin için önemli olan etkinliklere daha az ilgi duyma veya daha az sıklıkta katılma

10.Çevrenizdeki insanlardan uzak veya yabancılaşmış hissetme

11.Duygusal olarak duyarsızlaşmış hissetme (ağlayamama veya sevgi hissedememe)

12.Gelecek umutlarınızın veya planlarınızın sanki gerçekleşmeyeceğini hissetme

13.Uykuya dalmakta veya uykuda kalmakta güçlük çekme

14.Öfke patlamaları veya öfkelenmekten kaynaklı asabi hissetme

15.Dikkati toplamakta güçlük çekme

16.Aşırı tetikte olma

17. Endişeli olma veya çabucak ürkme (Örneğin, haftada 5 veya daha fazla)

Yukarıda sıralanan problemler (17 belirti) aşağıdaki dokuz alanda işlevselliğinizi bozdu mu?

1. İş                                             (E)    (H)

2. Evdeki sorumluluklar              (E)    (H)

3. Arkadaşlıklar                           (E)    (H)

4. Boş zaman etkinlikleri             (E)    (H)

5. Okul yaşamı                            (E)    (H)

6. Aile ilişkileri                              (E)    (H)

7. Cinsel yaşam                           (E)    (H)

8. Genel yaşam doyumu              (E)    (H)

9. Genel işlevsellik                        (E)    (H)

1-5. Sorular: Yeniden Yaşama

6-12. Sorular: Kaçınma

13-17. Sorular: Aşırı Uyarılma