Lütfen şu andaki (örn., son 2 hafta içinde) uykusuzluk probleminizin/problemlerinizin ŞİDDETİNİ değerlendiriniz.

a) Uykuya dalmakta güçlük:                     

Hiç (0)               

Hafif (1)             

Orta (2)                      

Şiddetli (3)        

Çok Şiddetli (4)

 

b) Uykuyu sürdürmekte güçlük:              

Hiç (0)               

Hafif (1)             

Orta (2)                      

Şiddetli (3)        

Çok Şiddetli (4)

 

c) Çok erken uyanma problemi:              

Hiç (0)               

Hafif (1)             

Orta (2)                      

Şiddetli (3)        

Çok Şiddetli (4)

 

2. Son zamanlardaki uyku düzeninizden ne kadar memnunsunuz/memnuniyetsizsiniz?

Çok Memnun           (0)

Memnun                  (1)                      

Nötr                         (2)                     

Memnun Değil         (3)        

Hiç Memnun Değil   (4)  

      

3. Uyku probleminizin gün içindeki işlevselliğinizi (örn., gün içinde tükenmişlik, işte/günlük uğraşlarda çalışma potansiyeli, konsantrasyon, hafıza, duygu durum, vb.) ne ölçüde engellediğini düşünüyorsunuz?

Kesinlikle engelleyici değil          (0)

Biraz engelleyici                          (1)        

Oldukça engelleyici                     (2)        

Çok engelleyici                            (3)        

Çok fazla engelleyici                   (4)  

      

4. Yaşam kalitenizin bozulması anlamında uyku probleminizin başkaları tarafından ne

kadar fark edilebildiğini düşünüyorsunuz?

Kesinlikle fark edilemez              (0)        

Biraz fark edilebilir                      (1)        

Oldukça fark edilebilir                 (2)        

Çok fark edilebilir                        (3)        

Çok fazla fark edilebilir               (4)     

   

5. Son zamanlardaki uyku probleminiz sizi ne kadar endişelendiriyor/strese sokuyor?

Kesinlikle endişelendirmiyor      (0)        

Biraz endişelendiriyor                (1)        

Oldukça endişelendiriyor           (2)        

Çok endişelendiriyor                  (3)        

Çok fazla endişelendiriyor         (4)     

 

   

Puanlama/Yorumlama Yönergesi:

Yedi maddenin puanlarını toplayınız (1a+1b+1c+ 2+3+4+5) = _____

 

Toplam puan 0-28 arasında değişmektedir.

 

0-7 = Klinik olarak önemsiz düzeyde uykusuzluk

8-14 = Uykusuzluk (insomnia) alt eşiği

15-21 = Klinik uykusuzluk (insomnia) (Orta düzeyde şiddetli)

22-28 = Klinik uykusuzluk (insomnia) (Şiddetli)

 

 

Uykusuzluk Şiddeti İndeksi