Danışma ve Tedavi

 

Neredeyse her beş yetişkinden biri yaşamında en az bir kez psikiyatrik bir  sorun yaşar. Ancak uygun tedavi ve yaklaşımlar bu sorunların  insan yaşamındaki olumsuz etkisini azaltabilir. Özellikle obsesif kompulsif  bozukluk (takıntı ya da vesvese hastalığı), psikolojik travma ile ilişkili bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar, kaygı bozuklukları, depresyon, bipolar bozukluk,  psikosomatik bozukluklar, davranışsal bağımlılıklar (kompulsif alışveriş, yeme bozukluğu, internet bağımlılığı), uyku bozuklukları  ve şizofreni başta olmak üzere bir çok psikiyatrik hastalık ve soruna sahip yüzlerce hasta ya da  danışan ile 25 yıla yakın klinik bilgi ve deneyim. Ayrıca insanımızın kendi sosyokültürel dokusundan doğan etmenlerin psikiyatrik hastalıklar üzerinde etkisini irdeleyen, kültüre duyarlı yaklaşım. Daha fazla bilgi edinin…

Araştırma

 

Özellikle obsesif kompulsif bozukluk (OKB), depresyon, kaygı bozuklukları başta olmak üzere psikiyatrik sorunların anlaşılması ve daha iyi tedavi edilebilmesi için yapılmış onlarca bilimsel araştırma. Bu; klinik deneyimimin bilimsel araştırmalarla şekillendiği anlamına geliyor.  

 

Eğitim

 

Psikiyatrik sorun ve hastalıkların anlaşılması ve tedavisi konusunda uzman ve araştırmacı olmanın yanında aynı zamanda öğrencilere ve profesyonellere yönelik eğitim deneyimi.  

 

Prof.  Dr. Lütfullah  beşiroğlu

PSİKİYATRİST

 

Adres:

Mustafa Enver Bey Cad. Meksika Sokağı

Dalyan Apt.

No:6 Daire:2

Alsancak/İzmir

Tel: 

0 536 280 44 36

e posta:

drbesiroglurandevu@gmail.com